Polityka prywatności 

 

 

Nasza firma poważnie traktuję ochronę danych osobowych, stąd przygotowaliśmy dla Państwa dokument, w którym znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony www.jawit.pl 

  1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest firma JAWIT Jan Fidowicz os. 2 Pułku Lotniczego 8/46, 31-867 Kraków, NIP: 675-152-61-77, REGON: 362820889, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

  1. Cel przetwarzania

Za każdym razem, prosząc o Państwa dane będzie podawać cel ich przetwarzania oraz informować o wszelkich Państwa prawach z tym związanych. Zapewniamy Państwa, że dane są przetwarzane tylko i wyłącznie po to, abyśmy mogli zapewnić jak najlepszą obsługę oraz jakość oferowanych przez nas usług jak i produktów.

  1. Państwa prawa związane z RODO

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:

-Usunięcia danych osobowych

-Sprostowania danych osobowych

-Odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

-Przenoszenia danych osobowych

-Wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych

-Dostępu do danych osobowych

-Wniesienia skargi do organu nadzorczego

-Ograniczenie przetwarzania danych osobowych

  1. Inni odbiorcy Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również inne podmioty zaangażowane w działania związane z naszą firmą, w tym firma w zakresie obsługi informatycznej, kurierzy,  firma księgowa, bądź w zakresie fakturowania. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

  1. Okres przechowywania danych

Państwa dane przechowywane będą, aż do wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

  1. Bezpieczeństwo

Z naszej strony zapewniamy, że podejmujemy wszelkie środki ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa, które wymagane są przez przepisy o ochronie danych osobowych. Państwa dane są należycie chronione przed osobami nieupoważnionymi do ich dostępu.

  1. Kontakt

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania związane z polityką bezpieczeństwa czy przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą pod adresem mailowym: spichlerz@jawit.pl

  1. Pliki cookies

Nasza strona, podobnie jak prawie wszystkie inne strony internetowe, korzysta z plików cookies. W naszym przypadku te pliki wykorzystywane są jedynie do sprawnego funkcjonowania strony internetowej.

Facebook
Instagram